Muzelen.

is snoezelen met muziek.

Snoezelen is een samentrekking van de woorden doezelen en snuffelen. Snuffelen staat voor primaire activering, voornamelijk gericht op basale zintuiglijke waarnemingen. Doezelen staat voor overgave aan een warm en behaaglijk gevoel van rust en ontspanning.
Bij muzelen ontstaat zowel de primaire activering als het gevoel van overgave onder invloed van muzikale klanken en trillingen. Vandaar dat we zeggen: Muzelen is snoezelen met muziek.
De deelnemers worden liefdevol door muzikale klanken omringd in een sfeer van veiligheid en geborgenheid.
De muzelsessies worden gegeven door Hélène Selder muziekdocente en klanktherapeut

 

Een maatschappelijk verantwoord sponsorproject:
EEN MUZELVERWENDAG!

Een muzelverwendag is bedoeld voor zeer ernstige meervoudig gehandicapte mensen

Doelgroep
Een muzelverwendag is bedoeld voor zeer ernstige meervoudig gehandicapte mensen en zwaar gedementeerde bejaarden

Doelstelling
Doelgericht prikkelen van de zintuigen: horen en voelen.
De zintuiglijke waarneming stimuleren door liefdevolle aandacht, respect, betrokkenheid, vanuit een sfeer van geborgenheid en veiligheid.
Bij het muzelen zoek ik via klank naar een ingang voor de belevingswereld van de deelnemer.
Door klank hoop ik contact te krijgen met de deelnemer en een non-verbale communicatie op gang te brengen.

De ruimte
De omgeving waarin het muzelen plaats vindt is heel belangrijk. Allereerst moet het een veilige warme omgeving zijn zonder al teveel prikkels van buitenaf. De sfeer moet veilig en omhullend van karakter zijn. Een behaaglijke temperatuur van ongeveer 21 graden, gedempt licht, geen telefoon en geen in- en uitloop van mensen.
In de meeste instellingen hebben ze een snoezelkamer die aan de doelstellingen van het muzelen beantwoordt.

Hoe gaat het muzelen te werk?
Het muzelen kan zowel individueel als groepsgewijs worden aangeboden.
Ideale groepsgrootte is 5 deelnemers. Voor elke deelnemer is een begeleider of familielid aanwezig. Ik kan mij dan helemaal concentreren op de klanken en het contact met de mensen. Doordat de groep klein is kan ik elke persoon de nodige aandacht geven.
De deelnemers zitten elk met een begeleider op en tussen grote kussens. Sommige deelnemers liggen op een waterbed of matras.
Ik heb verschillende instrumenten bij me die mooie harmonieuze klanken voortbrengen.
Veelal lage diepe warme tonen zoals bij de klankschalen. Klankschalen hebben de eigenschap te ordenen, de geluidstrillingen dringen diep door en geven een gevoel van ontspanning. Ik gebruik ook de nada-tarangini met een kabbelend rustgevend geluid, carillons, ritme- en orff- instrumenten, Kizurifluiten met een wat speelser geluid en mijn stem.
Alle instrumenten zijn op elkaar afgestemd. Hierdoor kan ik een mooie muzikale sfeer handhaven en is rust als vanzelf ingebouwd.
Heel rustig vanuit de stilte begin ik op een afstand van enkele meters met de klanken.
Die stilte is heel belangrijk, ook tussen de klanken door zijn er veel momenten van stilte.
Ik houd de deelnemers nauwlettend in de gaten. Het is prachtig als het lukt contact te maken en ontroerend als patiënten vanuit een volledige verkramping hun handen gaan openen als een ontluikende bloem.
Ook als je hun naam zingt op een zoemende wijze krijg je vaak contact. Ze openen de ogen,
soms komt er een glimlach of maken ze blije geluiden.
Ik werk altijd heel voorzichtig en tast af of ik dichterbij kan komen.
Soms zet ik een klankschaal op of bij het lichaam en sla heel zachtjes aan wat ze vaak prettig vinden.

Therapeutische waarde
Muzelen activeert primair, het gehoor is een van de eerst ontstane en een van de belangrijkste zintuigen.
Gestructureerd prikkelen van het gehoor op een zachte respectvolle wijze bevordert het contact tussen de deelnemer en zijn omgeving.
Muzelen heeft een positief effect op de deelnemer: vaak werkt de ontspanning lang door zodat de deelnemer minder verkrampt is en rustiger wordt. Het muzelen heeft daardoor tevens een gunstig effect op de hulpverlener. Het leven van de deelnemer wordt zinvoller.
Muzelen is procesmatig dat betekent dat het belangrijk is dat er terugkoppelingsmomenten zijn. Daarom is het goed om van tijd tot tijd te evalueren met de begeleiders en eventuele familieleden, die tijdens het muzelen de deelnemers kunnen observeren.

Samenvatting voorwaarden
*Groepen niet te groot
*Voldoende begeleiders
*Een geschikte ruimte
*Geschikt tijdstip
*Betrokkenheid van hulpverleners / familie
*Overleg met personeel
*Consequente aanpak
*Procesmatig dus met een regelmatige frequentie
*Terugkoppeling en evaluatie

Kunt u zich voorstellen hoe bijzonder ik het vind om deze mensen, die een zeer beperkt contact met de buitenwereld hebben, door de wereld van de klank een veilige brug naar nieuwe communicatie te bieden?
Ik ben dankbaar dat ik als mens en als klanktherapeut de brug naar deze mensen mag oversteken.

Wat kost een muzelverwendag?
Afhankelijk van het aantal groepen, de groepsgrootte, de voorbereiding en de reistijd is de prijs voor een muzelverwensessie van 60 à 90 minuten vanaf €250,-. Een halve dag vanaf €450,- en een hele dag vanaf €800,-. Alle prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten Voor meer informatie neemt u contact op met:
Hélène Selder
Kizuri bureau voor stressvermindering en zelfontplooiing
Tel:+31(0)40-8481047 Mobiel:+31(0)636064533
E-mail:info@kizuri.nl
Website:www.kizuri.nl.www.muzelen.nl


Lees de RECENSIE uit Eindhovens Dagblad >>>>>>

Het verslag van Loes van Ham- van Lieshout >>>>>>

INFORMATIE: info@kizuri.nl